W BAŃCE GLAMPING

Regulamin

REGULAMIN POLA BIWAKOWEGO „W BAŃCE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin obowiązuje od 01.05.2020r.

W odniesieniu do niniejszego regulaminu zwroty  „W BAŃCE”, „ pole namiotowe” oznaczają to samo i odnoszą się do pola namiotowego zlokalizowanego pod adresem Dąbrowa 22 , 92-701 Łódź/ Nowosolna.

 

Przebywanie na terenie W BAŃCE oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

1.      ZASADY POBYTU

Przybywający na teren pola zobowiązani są uregulować należność za cały okres pobytu przed przyjazdem.

Zameldowanie: „Check-in” można dokonać od godziny 16:00. (chyba ze ustalono inaczej)

 

Aby zachować kameralność W BAŃCE na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające rezerwację w ośrodku - maksymalnie 2 osoby na rezerwację każdego namiotu - bańki. Goście nieposiadający rezerwacji zobowiązani są do zapłaty 200 zł za dzienny pobyt (do godziny 22.00) o ile pisemnie nie ustalono inaczej.

 

Dla każdej rezerwacji przypisany jest konkretny namiot wraz z prywatną toaletą i nie istnieje opcja samodzielnej zamiany namiotu ani toalety.

 

Z uwagi na charakter obiektu:

·        Mimo naszej ogromnej miłości do zwierząt, nie gościmy ich na terenie W BAŃCE.

·        Teren W BAŃCE przeznaczony jest jedynie dla osób powyżej 18 roku życia ( wyjątek stanowią okresy pobytów rezerwacji „Rodzina z dziećmi” , lub przy wynajęciu całego obiektu)

·        W BAŃCE zastrzega sobie prawo do odwołania/anulowania rezerwacji w przypadku złych warunków pogodowych zagrażających bezpieczeństwu. W takich przypadkach W BAŃCE zwróci całkowity koszt rezerwacji, a jeśli rezerwacja jest już rozpoczęta może zaproponować zakwaterowanie w pobliskim obiekcie noclegowym.

 

W BAŃCE nie oferuje usług wyżywienia. Goście mogą przygotowywać sobie posiłki na terenie W BAŃCE w wyznaczonych miejscach ( wyposażona kuchnia). Oferujemy kawę , herbatę oraz inne podstawowe produkty spożywcze. Istnieje możliwość zamówienia posiłków z dowozem do obiektu.

 

Goście W BAŃCE ( ZEN, BITCOIN ,Milky Way) mogą korzystać ze wspólnego Jacuzzi w godzinach 16:00-23:00 oraz 8:00-16:00 ( z okresową 2 godzinną przerwą na serwis). Dla gości Dream oraz Forest zatrzymujących się na minimum 2 noce -jacuzzi dostępne jest tylko do godziny 16:00. W BAŃCE zastrzega sobie prawo wyłączenia z użytkowania Jacuzzi w przypadku złych warunków atmosferycznych – w szczególności burzy, silnych wiatrów lub zbyt niskiej temperatury powietrza.

 

2.      Czas pobytu


Standardowo doba hotelowa rozpoczyna się o 16:00 i trwa do 11:00 dnia następnego – chyba, że w warunkach rezerwacji napisane jest inaczej lub ustalono inaczej.

Nie opuszczenie pola biwakowego do godziny 12:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki za nocleg.


Przepisy Porządkowe

 

Dla bezpieczeństwa naszych gości teren W BAŃCE jest częściowo monitorowany (części wspólne oraz parking).

Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00.

Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscach do tego przeznaczonych – stosujemy segregację śmieci.


Szanujemy otaczającą nas przyrodę, nie niszczymy i nie zrywamy kwiatów i krzewów.

 

Przebywający na terenie W BAŃCE winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:

·        rozpalania ogniska

·        użytkowanie grilla poza miejscem do tego przeznaczonym

·        kąpieli w stawie

·        łowienia ryb

·        dewastowania infrastruktury pola namiotowego

·        zaśmiecania terenu pola namiotowego.

Gaśnica, koc gaśniczy oraz apteczka znajdują się w domku drewnianym w „małym pokoju”.

 

Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów w namiotach , łazienkach , drewnianym domku. Odpadki po papierosach muszą być wyrzucane do popielniczek.

 

Osoby zachowujące się nieodpowiednio (np. używające nieodpowiednich słów w stosunku innych gości lub do obsługi W BAŃCE, nie stosujące się do niniejszego regulaminu) mogą zostać wyproszone bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

 

3.      Zasady parkowania pojazdów

 

Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przy wjeździe na teren pola namiotowego.

W BAŃCE dokonuje wszelkich starań, aby teren parking był bezpieczny, ale nie ponosi odpowiedzialności za zaparkowane pojazdy oraz przedmioty w nich się znajdujące.
Bramy wjazdowe oraz część terenu ogólnodostępnego jest monitorowana.

4.      Postanowienia Końcowe

 

W BAŃCE nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do gości.

Goście odpowiadają materialnie za  szkody powstałe w obiekcie.

Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z obsługą „W BAŃCE”.

Uwagi oraz ewentualne skargi prosimy składać niezwłocznie osobiście lub telefonicznie 666-466-499 lub mailowo info@wbance.pl

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem  mają zastosowanie przepisy u kodeksu cywilnego.

 

Życzymy udanego wypoczynku !

Regulamin gry MISJA BAŃKOSMOS
1. Organizatorem gry jest W BAŃCE - Ronus Properties ul. Pomorska 116 Łódź.
2. Gra jest przewidziana dla uczestników od 10 roku życia. Osoby poniżej 18stego roku życia muszą grać z pełnoletnim opiekunem.
3. Biorąc udział w grze, uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
4. Gra trwa około 2 godzin. Polega na przejściu około 4 km i rozwiązaniu zagadek.
5. Organizator gry dokonał wszelkich starań by gra była bezpieczna, jednak nie ponosi odpowiedzialności za wypadki w trakcie gry oraz ich następstwa. Uczestnicy gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
6. Uczestnictwo w grze jest bezpłatne dla gości obiektu W BAŃCE.
7. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Uczestnicy gry wyrażają zgodę na użycie ich adresów mailowych – w celach statystycznych oraz otrzymania elektronicznego dyplomu.
9.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.


UWAGA COVID-19

Telefon alarmowy 112

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi. tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl
90-046
Łódź, ul. Wodna 40,

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do hotelu i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów  mogących jednocześnie przebywać  w danej części obiektu.
 2. Umieszczenie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości.
 3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych,
  ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych .
 5. Wyłączenie z użytkowania pomieszczeń takich jak: wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz innych, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwienie korzystania z w/w przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.
 6. Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu / obiekcie / pensjonacie osób tam nie zakwaterowanych.
 7. Bieżące dezynfekowanie
 8. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
 9. Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.
 10. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni . dokonanie ozonowania
 11. systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń obiektu -  ozonowanie  
 12. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 hotel / obiekt / pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu / obiektu / pensjonatu (np. używania jacuzzi itp.)
 13. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 14. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu/obiektu/pensjonatu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie;